Stress

Stress är ett allmänt använt begrepp som de flesta nog kan känna igen sig i dagligen. Även om kortvarig stress kan ge en extra skjuts i koncentrationsförmåga och vakenhet så är stress över tid något som är mycket negativt för din kropp. Det är viktigt att se över hur din livssituation ser ut och hur mycket stress du utsätter din kropp för dagligen. För mycket stress över för lång tid kan leda till utmattningssyndrom och svårigheter att återgå till den funktion som du hade innan utmattningen.

Kontakta oss för att kartlägga din hälsa och få en anpassad behandlingsplan efter just hur du har det just nu.

 

 

VÅRT KONCEPT