Hos Organisationskonsulten & Samtalscoachen

Organisationskonsult

Monica hjälper er att se över er nuvarande organisation, hitta lösningar och utvecklas framåt till en trivsam och hållbar arbetsplats.

  • Ledarskapsutveckling 
  • Företags- & organisationsutveckling 
  • Visions & Målarbete 
  • Föreläsningar och Kickoffer
  • Samtalscoaching

 

 

Eventuella utmaningar hos er:

  • Det saknas visioner, riktning och målbild? 
  • Att tiden inte räcker till. Ni behöver få ”ordning på redan”.  
  • Ledare känner sig ”ensamma” och behöver en sparringpartner, ett bollplank, ny energi och nya perspektiv. 
  • Ledningen behöver hjälp utifrån för att få ”laget” att arbeta i rätt riktning 

 

Samtalscoach

Önskar du som privatperson få ökad livskvalitet, mål & mening vare sig det handlar om det privata eller det professionella. Så hjälper Monica dig på bästa sätt.

Monica Elsinga är organisationskonsult samt samtalscoach och har en bakgrund som ägare och ansvarig för 2 fullvärdiga träningsanläggningar.

Som coach och organisationskonsult vill jag göra skillnad både på individ och organisationsnivå. Jag vill bidra till ökad livskvalitet, mål & mening vare sig det handlar om det privata eller det professionella. 

 

 

Diplomerad Samtalscoach

Diplomerad Organisationskonsult

Yinyoga-instruktör & Gruppträningsinstruktör