Stressföreläsning

Föreläsningar på ert företag skräddarsys efter ert behov eller särskilda önskemål. Grunden i stressföreläsningarna ligger på hur ni kan förebygga stress, stresshantering, olika symtom på stress samt orsaker till stressymptom. Med hjälp av föreläsning om stress kan företaget och era anställda arbeta tillsammans för att öka arbetsglädjen och motivationen i arbetet.

Här är några exempel på föreläsningar som ni kan boka:

 

Stress & Stresshantering 
Vi har aldrig varit såhär sjuka av stressrelaterade sjukdomar som vi är just nu.

 • När blir stress farligt?
 • Vad kan vi göra för att förebygga stress?
 • Hur kan vi hantera stress på arbetsplatsen?
 • Se signalerna på när någon mår dåligt och skapa en trygghet på arbetsplatsen.
 • Utmattningssyndrom: Vad är utmattning, både utifrån forskning och egen erfarenhet.

 

Föreläsning: Sekundär traumatisering & Empatitrötthet
Arbetar du med eller möter människor i kris och som upplevt trauman?

 • Vad är empatitrötthet och hur kan vi förebygga det?
 • Vad är sekundär traumatisering och hur kan man arbeta med det samt förebygga det?

Föreläsning: Våld i nära relationer
Känner du oro för en medarbetare?

 • Hur ställer man frågan?
 • Hur hjälper man på bästa sätt?
 • Vad ska man tänka på?
 • Finns det varningstecken?
 • Hur går man vidare om en medarbetare berättar om våld i hemmet?

För dig som är privatperson:
Jill hjälper dig att att skapa ett hållbart liv med mer balans, återhämtning och mer energi från morgon till kväll.

Jag är stresscoach, beteendevetare och har själv varit sjuk i utmattning. Jag vet att det går att må bättre än du gör just nu, även fast du känner dig överväldigad och stressad.

 

 

 

Jill Westny är stresscoach och föreläsare. Hon är beteendevetare med en kandidat i psykologi och en master i arbetshälsa med fokus på stresshantering. Hon är även certifierad ACT /Acceptance Committment Theory) -coach. Hon har 15 års erfarenhet som samtalsbehandlare och brinner för att sprida kunskap om stress, stresshantering och arbetshälsa.

Jag har arbetat med människor i kris i 15 år och jag vet hur utmanande och tufft det kan vara i emellanåt. Även om det är ett otroligt givande arbeta så tar det på oss.

Jag har även arbetat i 15 år med kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. I mina föreläsningar om Våld i nära relation utbildar jag om vad våld är och hur de ger sig uttryck samt hur man kan på bästa sätt stötta en kollega som är utsatt för våld.