Hälsoabonnemang

Företag

Minska korttidssjukfrånvaron och förebygg långvariga sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik på ert företag.

I HÄLSOABONEMANG INGÅR:

 

ÅRLIGT HÄLSOTEST

 

INDIVIDUELLA TIPS OCH BEHANDLINGSPLAN VID BEHOV

 

ÅRLIG HÄLSORAPPORT ÖVER HUR MEDARBETARNA MÅR

 

PRIORITERADE VID BOKNING AV BESÖK

 

ETT VIDEOBESÖK/MÅNAD TILL AKTUELL TERAPEUT UTEFTER BEHOV

 

ALLTID 10 % RABATT PÅ BEHANDLINGSPROGRAMMET

 

 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

 

KONTAKTA OSS

 

 

Önskar ni rikta hälsotestet till särskilda frågor eller områden så anpassar vi den enligt era önskemål.