Ländrygg

 

Långvariga ländryggsbesvär är väldigt vanligt och orsaken till det är olika från individ till individ.

Oavsett orsak behöver naprapaten utföra kompletterande tester och undersökningar för att kunna ställa rätt diagnos och därefter starta behandlingen. Naprapaten behandlar orsaken till smärtan för att kunna uppnå bästa resultat.

Extra försiktighet tas om underliggande skada föreligger. Ibland behövs även en kompletterande magnetkameraundersökning (MR).