Långvarig smärta

Ev. lägga in alla smärttillstånd / områden som vi behandlar. ex. nacke axlar, huvudvärk etc...

Långvarig smärta innebär att du haft smärta dagligen i minst tre månader. Detta tillstånd är mycket vanligt och räknas numera som en egen sjukdom.

Akut smärta varnar oss om att något är fel och detta ska tas på allvar och undersökas snarast.

Att lida av långvarig smärta är oftast inte farligt men tillståndet blir mer komplext och behöver ofta åtgärdas på flera områden.

Långvarig smärta flyttar gärna runt i kroppen och blir ofta värre efter belastning. Det är även vanligt att man upplever en sänkt livskvalité och att man undviker aktiviter som man tycker är roligt men som gör för ont. Ofta drar man sig tillbaka och minskar ner på sitt sociala umgänge. Tyvärr kan detta tillstånd leda till ångest och depression och det är av stor vikt att du får träffa rätt vårdgivare så snart som möjligt.

Hjärnan har stor inverkan vid långvarig smärta, det är här vi har vårt smärtsinne. Vid långvarig smärta sätts detta system ur balans och man pratar om sensitisering av nervsystemet. Detta innebär att smärtan kan upplevas mer intensiv och lättare beröring kan kännas som väldigt kraftig smärta. Den psykiska hälsan påverkas negativt vid långvarig smärta och kan då även ge en ökad smärta. Referenser och mer info: www.1177.se

Smärta av oklar anledning, så kallad idiopatisk smärta.

Diagnosen ställs efter att man uteslutit andra orsaker till smärtan. Vid långvarig smärta har smärtan blivit dysfunktionell, dvs. den har tappat sin funktion. I detta läge anses smärtan till stor del bero på en störd smärtmodulering och man har ofta en sänkt smärttröskel. Detta innebär att man ofta reagerar väldigt kraftigt på lätt stimulering. Referenser: Cecilia Norrbrink och Thomas Lundeberg, "Om smärta - Ett fysiologiskt perspektiv."