Nedsatt funktion i kroppen

Nedsatt funktion i kroppen begränsar oss i vår vardag. Att lida av långvarig smärta kan medföra begränsningar till att leva ett normalt liv. Livskvalitén sänks och den långvariga smärtan blir allt mer komplex. Därför att det viktigt att utreda orsaken till din smärta. När man diagnostiserat orsaken till smärtan kan man lättare behandla den.

Har man ont i kroppen undviker man kanske aktiviteter och rörelser. Detta medför stelhet och ibland ytterligare ökad smärta och det blir en ond cirkel.

Din smärtupplevelse är din verklighet. Ingen kan tala om hur ont du har eller inte.

 

Vi hjälper dig med att diagnostisera din smärta, förklara varför du har ont, behandla den och ge dig verktyg till att kunna hjälpa till i din rehabilitering.