Prevention

 

ETT HÄLSOTEST AV ALLA MEDARBETARE

 

INDIVIDUELLA TIPS OCH BEHANDLINGSPLAN VID BEHOV

 

HÄLSORAPPORT ÖVER HUR MEDARBETARNA MÅR

 

VID BEHOV AV ÅTGÄRDER SKER DETTA I SAMRÅD MED NÄRMASTA CHEF

 

BEHANDLINGSKOSTNAD TILLKOMMER

 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT