SHK Certifikation

 

Alla behandlare som arbetar med SHK-certifikation har bedömts uppnå följande krav, för din och vår säkerhet:

- Varmt bemötande

- Kunniga inom sitt område

- Har giltig legitimation från Socialstyrelsen och arbetar utifrån tillsyn från IVO

- Utför sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

- Innehar patientförsäkring